Skip to content

Trafikverket i Sverige bevilger 94,5 MSEK i Ekobonus

  Trafikverket i Sverige har tildelt miljøbonuser (Ekobonus) til fire prosjekter. Ekobonus er miljøkompensasjon for overflytning av gods fra vei til sjø.

  Ekobonus er miljøkompensasjon for overføring av godstransport fra vei til sjø. Ekobonus er rettet mot redere stimulerer til nye ordninger for sjøtransport og forbedringer av eksisterende sjøtransportordninger. Formålet med støtten er å avlaste det svenske veinettet og redusere utslipp av luftforurensende stoffer og klimagasser.

  Les også:
  760 000 tonn er flyttet fra vei til sjø

  Fra vei til sjø gir betydelig miljøfordel

  Sjø-transport istedet for vei-transport medfører i mange tilfeller en betydelig miljøfordel, og det bidrar til bedre energiutnyttelse i transportsektoren. Det resulterer også i redusert slitasje på veiene og økt trafikksikkerhet i transportsystemet.

  Fire prosjekter ble tildelt Ecobonus

  Fire prosjekter får økobonuser fordi de bidrar til at varer som for tiden er på vei overføres til frakt. Disse inkluderer seksjonene Nynäshamn – Rostock og Norrköping – Kapellskär.

  Foto: Pexels.com

  Ekobonus støtten, som den Svenske regjeringen har bestemt seg for, vil stimulere nye sjøtransportløsninger som avlaster veiene og reduserer utslippene. Totalt tildeles Ekobonus på SEK 94,5 millioner.

  De 4 prosjektene er:

  AB Rederi Gotland – 74 222 947 SEK for overføring av varer fra vei til skipsfart mellom Nynäshamn og Rostock.

  Wallenius Marine AB – SEK 6 587 253 for overføring av varer fra vei til skipsfart i Mälardalen.

  IW Line Rederi AB -12,625,999 for overføring av varer fra vei til skipsfart mellom Norrköping og Kapellskär.

  AB Flivik Shipping – 1.055.025 SEK for overføring av varer fra vei til skipsfart i Kalmar / København-området.


  Totalt mottok det svenske transportverket fem søknader. Søknaden som ikke kunne innvilges støtte hadde en mindre miljøeffekt for transportordningen enn en annen søker for samme rute.

  Hvordan vurderes prosjektene?

  Prosjektene vurderes i.h.t. følgende kriterier:

  • Prosjektets godsbase/volum, veistrekning(er) og overføringspotensiale
  • Prosjektets driftskostnader eller kostnader for innkjøp av utstyr og at kostnadene er relevante for prosjektet
  • I hvilken grad konkurransen i det relevante markedet påvirkes
  • At varer ikke flyttes fra eksisterende sjøfrakt eller med jernbane.

  Årets søknadsfrist var 25 januar.

  Mer informasjon om Ecobonus finner du her