Skip to content

Nyheter

Trafikverket i Sverige bevilger 94,5 MSEK i Ekobonus

  Trafikverket i Sverige har tildelt 94,5 MSEK i Ecobonus til fire prosjekter. Ecobonus er miljøkompensasjon for overflytning av gods fra vei til sjø. Ekobonus er miljøkompensasjon for overføring av godstransport fra vei til sjø. Ekobonus er rettet mot redere stimulerer til nye ordninger for sjøtransport og forbedringer av eksisterende sjøtransportordninger. Formålet med støtten er å avlaste det svenske veinettet og redusere utslipp av luftforurensende stoffer og klimagasser.

  De mest leste artiklene i 2020

   Her følger oversikten over de 10 mest leste artiklene i 2020. Ta en titt, og se om det er noen av artiklene du ikke har fått med deg.

   Statsbudsjettet 2021

    egjeringen la fram forslag til statsbudsjett for 2021 forrige uke. Det var for maritim næring knyttet spenning til videreføring av grunnleggende maritime rammevilkår. Det er enighet mellom interesseorganisasjonene Kystrederiene, Maritimt Forum, Norges Rederiforbund og Norske havner at utkastet til statsbudsjettet for 2021 som ble presentert i forrige uke forsterker korona krisen for maritim næring. Det oppfordres til å styrke satsingen på sjøtransport, som i de fleste tilfeller er det mest miljøvennlige og effektive transportalternativet.