Skip to content

BÖMLO-laks fra vei til sjø

  Container blir lasta ombord i Vega Vela. Foto - Bremnes Seashore

  Bremnes Seashore, med eksportselskapet Ocean Quality, er første kunde ombord når North Sea Container Line for første gang satte kurs direkte mot London direkte fra Vestlandet igår kveld. Det nye sambandet styrker eksportnettverket for laks fra Vestlandet til Storbritannia.

  I går kveld sette MS Vega Vela for første gang kursen mot London frå Vestlandet. North Sea Container Line (NCL) sitt nye samband styrkar eksportnettverket for laks fra Vestlandet til Storbritannia, og tar med seg importvarer på returen til Norge.

  Want to read this article in English?

  Aistis Navikauskas lastar inn kassar med BÖMLO-laks i containeren.
  Foto – Bremnes Seashore

  Det er en stolt dag for North Sea Container Line at vi er tilbyderen som lykkest med å frakte fersk laks sjøveien. Vi har sammen med eksisterende og potensielle kunder innen industri, sjømat og konsumvarer analysert eksport- og importgods mellom norskekysten og UK. Resultatet viser seg nå ved oppstart av en ny containerline hver uke fra Vestlandet til London. NCL har fått støtte fra Kystverket for å flytte akkurat laks fra vei til sjø, dette beviser at samarbeid mellom leverandør, kunde og myndigheter er mulig for å få det til.
  Bente Hetland, Managing Director i NCL

  BÖMLO laks på første skip til London

  Bremnes Seashore, med eksportselskapet Ocean Quality, er første kunde som sender laks med ruta til London. Sendingen inneholder BÖMLO, Bremnes Seashore sin merkevare for kvalitetslaks. BÖMLO distribueres til utvalgte eksportmarkeder i Europa og Asia.
  BÖMLO-merket består av fersk og frossen hel laks, samt ulike filetprodukter.

  Fra produsent til kunde på 48 timer

  Laksen slaktes på Bømlo mandag formiddag, hents med kjølecontainer på ettermiddagen, lastes ombord på skipet mandag kveld, og er framme i London onsdag.

  NCL har gjort avtale med Kjell Birkenes Transport om å frakta varene fra oppdrettsselskapet til utskipingshavnen.

  Les også: Fersk laks fra Midt-Norge fraktes sjøveien til Europa

  Fra laksen blir hentet hos produsent på Vestlandet til den leveres til kunden i Storbritannia tar det omlag 48 timar. Dette er veldig konkurransedyktig sammenlignet med veitransport.

  Fersk BÖMLO-laks som skal til kvalitetsbevisste kunder i Storbritannia har det travelt. Med den nye sjøruta når vi markedet i Storbritannia raskt og effektivt. Fisken blir foredlet ved slakteriet på Bømlo, og for oss er det ideelt at ruta går direkte fra Sunnhordland.
  Truls Ramsli, Logistics Manager i Ocean Quality

  Regjeringen har mål om å flytta gods fra vei til sjø, og Kystverket har støttet etableringen med 25 mill. kroner. Med dette sambandet får laksenæringen et reelt alternativ til vogntog for transport av laks til Storbritannia. London er har dessuten en helt sentral rolle i transportnettet for distribusjon ut i verden.

  60% reduksjon i CO2-utslipp sammenlignet med en moderne lastebil

  En nøytral tredjepart, FreiXchange, har vurdert CO2-utslippene for ruten. De kommer frem til at transport av laks direkte fra Bømlo til London gir 60 prosent reduksjon sammenlignet med en topp moderne EUR 6-bil, som kjører med 20 % biodiesel. Mer laks på skipet resulterer i økte reduksjoner, som et resultat av at skipets utslepp fordeles på flere containere.

  F.v. Håvard Apeland (NCL), Martin Torkelsen (NCL), Truls Ramsli (Ocean Quality) og Simon Nesse Økland (Bremnes Seashore).
  Foto – Bremnes Seashore

  Norsk laks er mat med lavt klimagassutslipp. Vi må allikevel forbedre oss, og transport utgjør en stor del av utslippene. Ved å flytte laks fra vei til sjø reduserer vi transportutslippene med hele 60 prosent. Nå tar vi første steg, ambisjonen er å frakte mer fisk sjøvegen framover.
  Simon Nesse Økland, utviklingssjef i Bremnes Seashore

  Om Bremnes Seashore

  Bremnes Seashore en av Norges ledende leverandører av kvalitetslaks til verdensmarkedet, og har etablert kjente merkevarer som SALMA og BÖMLO.

  Produksjonen skjer ved 23 oppdrettsanlegg og tre settefiskanlegg i Hardanger, Sunnhordland og Rogaland. Bremnes Seashore produserer 500 000 laksemåltid hver dag fra et topp moderne prosess- og foredlingsanlegg i Kvednavikjo i Bømlo kommune.

  Om NCL

  North Sea Container Line er et Haugesund basert rederi som tilbyr komplette dør til dør produkter ved bruk av sjøveien. NCL har fem skip som seiler faste ruter fra Rotterdam, Hamburg, Bremerhaven langs norskekysten fra Egersund i sør til Tromsø i nord.

  NCL ble grunnlagt i 1994 og har som mål å være det container rederiet som står i front for å flytte last fra vei til sjø.