Skip to content

70 millioner kroner til utvikling av nye utslippsfrie transportløsninger.

  Felleskjøpet Agri SA får 12,3 millioner kroner gjennom Pilot-E til å realisere et nullutslipps-skip for frakt mellom Vestlandet og Østlandet. (Illustrasjon: Vard Engineering)

  Tre prosjekter får tilsammen 70 millioner kroner til utvikling av nye utslippsfrie transportløsninger på sjøen.

  De tre prosjektene som får støtte til utvikling er henholdsvis et skip som skal transportere og bruke ammoniakk som drivstoff, og to utslippsfrie fartøy for persontrafikk og last. 

  Årets tildelinger viser at norsk maritim næring virkelig er i tet når det gjelder å utvikle utslippsfrie løsninger med stort eksportpotensial. Dette er nok et flott eksempel på hvordan vi skaper ny grønn næring og vekst i Norge.
  Næringsminister Iselin Nybø

  Støtten gis gjennom Pilot-E, som er en felles samordnet finansiering i regi av Enova, Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

  Innovative løsninger innen miljø- og klimavennlig energiteknologi


  Målet for Pilot-E er å få frem nye, innovative løsninger innen området miljø- og klimavennlig energiteknologi. Prosjektene finansieres med midler fra Nærings- og fiskeridepartementet, Olje og energidepartementet, Klima- og miljødepartementet og Samferdselsdepartementet.  

  Grønn skipsfart er et område regjeringen satser sterkt på, og hvor Norge har en ledende posisjon. Det gir oss både utslippskutt og norske arbeidsplasser. Vi må legge til rette for mer nullutslippsdrivstoff for å få nødvendig omstilling i skipsfarten. Prosjektene som nå får støtte gjennom Pilot-E vil gi viktige bidrag til å utvikle hydrogen og ammoniakk som alternative nullutslippsdrivstoff for ulike fartøykategorier.
  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Fra idé til kommersiell drift


  Pilot-E skal samordne virkemidlene og gjøre det mulig å raskere få fulgt opp og realisert gode prosjekter hele veien fra idé til kommersiell drift. Årets utlysing er den femte i rekken, og ga 12 søknader fra ulike bedriftskonsortier med i alt 60 partnere. Prosjektene omfatter hele løpet fra forskning til fullskala demonstrasjon under reelle driftsforhold. 

  Denne tildelingen er et godt eksempel på den ledende teknologiske kompetansen som ligger i norsk maritim næring. Dette er tre nyskapende prosjekter som vil bidra til å omstille maritim industri og sørge for mindre utslipp både i Norge og internasjonalt. Jeg er glad for at regjeringens satsing på hydrogen bidrar å støtte slike prosjekter. Pilot-E er et treffsikkert virkemiddel som fører til konkrete resultater.
  Olje- og energiminister Tina Bru

  Det er i denne runden besluttet å gi støtte til tre prosjekter, mens ytterligere noen prosjekter er til vurdering for mulig tildeling i en runde to i januar 2021.

  Prosjektene som får støtte gjennom Pilot-E er:

  Grieg Edge AS, Bergen med prosjektpartner Wärtsilä Norway AS

  Tildeles totalt 46,3 millioner kroner (15,3 millioner kroner fra Forskningsrådet og 31 millioner kroner fra Innovasjon Norge)til utvikling, bygging og sjøsetting av et ammoniakkfraktskip. Skipet skal både frakte grønn ammoniakk til sluttkunder og benytte grønn ammoniakk som drivstoff. Prosjektet vil utvikle og demonstrere en ammoniakkdrevet forbrenningsmotor, en innovativ løsning for skip-til-skip bunkring av ammoniakken, samt et drivstoffeffektivt skipsdesign. 

  Flakk International AS, Ålesund

  Tildeles 11,8 millioner kroner fra Forskningsrådet. Ambisjonen er i samarbeid med Brødrene Aa i Hyen å utvikle og pilotere et hydrogendrevet, nullutslipps katamaranfartøy for kombinert passasjerer og biltransport. Pågående PILOT-E prosjekt Hellesylt Hydrogen Hub vil sikre leveranser av grønt hydrogen.

  Felleskjøpet Agri SA, Lillestrøm

  Tildeles 12,3 millioner kroner fra Forskningsrådet. Ambisjonen er å realisere en 20 års transportkontrakt med nullutslipps-operasjon, som kombinerer Felleskjøpet og HeidelbergCement sine fraktbehov mellom Vestlandet og Østlandet, til konkurransedyktige tonn-rater.